Tietosuojakäytäntö

1. Henkilötietojen käsittely
remedybaltic.eu -verkkokaupan henkilötietojen rekisterinpitäjä on RemedyBaltic OÜ (rekisteritunnus 16419184), puhelin +372 53484300 ja sähköposti info@remedybaltic.eu.
Mitä henkilötietoja käsitellään
* nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite;
* toimitusosoite;
* pankkitilin numero;
* tavaroiden ja palvelujen kustannukset ja maksutiedot (ostohistoria);
* asiakastuen tiedot.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset
* Henkilötietoja käytetään asiakastilausten hallinnointiin ja tavaroiden toimittamiseen.
* Ostohistoriatietoja (ostopäivämäärä, tavarat, määrä, asiakastiedot) käytetään yleiskuvan luomiseen ostetuista tavaroista ja palveluista sekä asiakkaiden mieltymysten analysointiin.
* Pankkitilin numeroa käytetään maksujen palauttamiseen asiakkaalle.
* Henkilötietoja, kuten sähköpostiosoitetta, puhelinnumeroa ja asiakkaan nimeä, käsitellään tavaroiden ja palvelujen toimittamiseen liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi (asiakastuki).
* Verkkokaupan käyttäjän IP-osoitetta tai muita verkkotunnisteita käsitellään verkkokaupan tarjoamiseksi tietoyhteiskunnan palveluna ja verkkokäyttötilastoja varten.
2. Oikeusperusta
Henkilötietoja käsitellään asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen toteuttamiseksi.
Henkilötietoja käsitellään oikeudellisen velvoitteen täyttämiseksi (esim. kirjanpito ja kuluttajariitojen ratkaiseminen).
Vastaanottajat, joille henkilötietoja luovutetaan
Henkilötiedot siirretään verkkokaupan asiakastukeen ostojen ja ostohistorian hallintaa sekä asiakkaiden ongelmien ratkaisemista varten.
Nimi ja puhelinnumero välitetään asiakkaan valitsemalle kuljetuspalvelun tarjoajalle ja/tai tavaran toimittajalle, jos toimittaja on tavaran lähettäjä. Jos tavarat toimitetaan kuriirin välityksellä tai jos asiakas tilaa tavarat postiin, yhteystietojen lisäksi toimitetaan asiakkaan osoite.
Jos verkkokaupan kirjanpidon hoitaa palveluntarjoaja, henkilötiedot siirretään palveluntarjoajalle kirjanpitotoimien suorittamista varten.Henkilötietoja voidaan siirtää tietotekniikan palveluntarjoajille, jos se on tarpeen verkkokaupan toimivuuden tai tietojen saatavuuden varmistamiseksi.
3. Turvallisuus ja pääsy tietoihin
Henkilötietoja säilytetään Veebimajutus.ee:n palvelimilla, jotka sijaitsevat Euroopan unionin jäsenvaltion alueella tai Euroopan talousalueeseen liittyneen maan alueella. Tietoja voidaan siirtää maihin, joiden tietosuojan tason Euroopan komissio on arvioinut riittäväksi, sekä yrityksille, jotka ovat allekirjoittaneet Privacy Shield -järjestelmän.
Henkilötietoihin on pääsy verkkokaupan työntekijöillä, joilla on pääsy henkilötietoihin verkkokaupan käyttöön liittyvien teknisten ongelmien ratkaisemiseksi ja asiakastukipalvelujen tarjoamiseksi.
Verkkokauppa toteuttaa asianmukaisia fyysisiä, organisatorisia ja tietoteknisiä turvatoimia henkilötietojen suojaamiseksi vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, häviämiseltä, muuttamiselta tai luvattomalta käytöltä ja paljastamiselta.
Verkkokauppa on henkilötietojen rekisterinpitäjä, verkkokauppa välittää maksujen käsittelyä varten tarvittavat henkilötiedot käsittelijä Montonio Finance OÜ:lle.Henkilötietojen siirto verkkokaupan henkilötietojen käsittelijöille (esim. kuljetuspalvelun tarjoaja ja tietojen varastointi) perustuu verkkokaupan ja henkilötietojen käsittelijöiden välisiin sopimuksiin. Henkilötietojen käsittelijöiden on varmistettava asianmukaiset suojatoimet henkilötietoja käsitellessään.
4. Pääsy henkilötietoihin ja niiden oikaiseminen
Henkilötietoja voi tarkastella ja korjata verkkokaupan käyttäjäprofiilissa. Jos ostos on tehty ilman käyttäjätiliä, henkilötiedot ovat saatavilla asiakastuen kautta.
5. Suostumuksen peruuttaminen
Jos henkilötietojen käsittely perustuu asiakkaan suostumukseen, asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumus ilmoittamalla siitä asiakastukeen sähköpostitse.
6. Varastointi
Henkilötiedot poistetaan, kun suljet verkkokauppatilisi, paitsi jos tietoja on säilytettävä kirjanpitotarkoituksiin tai kuluttajariitojen ratkaisemiseksi.
Jos ostos tehdään verkkokaupassa ilman asiakastiliä, ostohistoriaa säilytetään kolme vuotta.
Maksuja ja kuluttajariitoja koskevissa riita-asioissa henkilötietoja säilytetään, kunnes saatava on ratkaistu tai vanhentumisaika on päättynyt.
Kirjanpitoa varten tarvittavat henkilötiedot säilytetään seitsemän vuotta.
7. Poistaminen
Jos haluat poistaa henkilötietoja, sinun on otettava yhteyttä asiakastukeen sähköpostitse. Vastaus poistopyyntöön lähetetään viimeistään kuukauden kuluessa ja siinä ilmoitetaan poistoaika.
8. Siirto
Sähköpostitse tehtyihin henkilötietojen siirtopyyntöihin vastataan viimeistään kuukauden kuluessa. Asiakaspalvelu tarkistaa henkilöllisyyden ja ilmoittaa siirrettävistä henkilötiedoista.
9. Suoramarkkinointiviestintä
Sähköpostiosoitetta ja puhelinnumeroa käytetään suoramarkkinointiviestien lähettämiseen, jos asiakas on antanut siihen suostumuksensa. Jos asiakas ei halua vastaanottaa suoramarkkinointiviestintää, hänen on valittava asianmukainen maininta sähköpostin alatunnisteesta tai otettava yhteyttä asiakastukeen.
Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointitarkoituksiin (profilointi), asiakkaalla on oikeus milloin tahansa vastustaa sekä henkilötietojensa alkuperäistä että myöhempää käsittelyä, mukaan lukien suoramarkkinointiin liittyvä profilointi, ilmoittamalla siitä asiakastukeen sähköpostitse (tämä tieto on annettava selkeästi ja erillään muista tiedoista).
10. Riitojen ratkaiseminen
Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riidat voidaan ratkaista asiakastuen kautta (sähköposti: info@remedybaltic.eu). Valvontaviranomainen on Viron tietosuojavaltuutettu (info@aki.ee).

Ostoskori